Hướng dẫn mở khóa tài khoản facebook khi mới đăng nhập via

Hướng dẫn mở khóa tài khoản face khi mới đăn nhập via


Trường hợp khi mới mua Via về đăng nhập và bị lock tài khoản thì bạn làm theo hướng dẫn như sau nhé.

Hình ảnh bị khóa tài khoản như sau :

Khi bạn gặp tình trạng trên và trước khi mở khóa bạn cần làm như sau :

B1 : Bạn cần đăng nhập vào hotmail theo link sau : https://outlook.live.com/owa/. Sau khi bạn đăng nhập với email đã được cung cấp khi mua via 

Ảnh đăng nhập thành công như sau : 
B2: Sau khi đăng nhập thành công tiếp tuc quay lại trang face đang bị khóa  và ấn tiếp : " Get started " Tiếp theo ấn next 


Ra hình như bên dưới và nhập mã dưới 


Ấn confirm ra hình sau và ấn vào nút như hình dưới 


Tiếp theo 


Tiếp theo bạn sẽ được yêu cầu nhập mã code đã gửi trong mail mà ban đầu bạn đã đăng nhập thành công vào hotmail. 


Tiếp theo vào hotmail lấy mã code như hình dưới 
Sau khi nhập mã code ra hình như sau Ấn next 


Tiếp tục ấn Next hiện ra bảng yêu cầu đặt lại pass (mật khẩu) và ấn Save change
Sau khi nhập mật khẩu hiện ra như sau : Ấn next ra như sau và các bạn ấn " Back to facebook" 


Sau khi ấn back to facebook trở về face cá nhân như vậy là đã mở khóa thành công 

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG NHÉ!

ĐĂNG KÍ CHẠY AFFILIATE MARKETING VỚI ADFLEX TẠI ĐÂYhttps://www.lamtiepthilienket.net/2022/03/huong-dan-dang-k.html


0984 52 68 79

.