Phương thức thanh toán tại Adlfex

 Phương thức thanh toán tại Adlfex


Phương thức thanh toán tại Adlfex
Phương thức thanh toán tại Adlfex


Adflex thanh toán theo tuần, mọi thanh toán trên 1.000.000Đ sẽ gửi thẳng đến tài khoản của bạn

Trước khi được thanh toán bạn hãy học cách sử dụng giao diện của Adflex và cập nhập tài khoản ngân hàng của bạn vào trong tài khoản.

Xem thêm tạo tài khoản tại đây : https://www.lamtiepthilienket.net/2022/03/huong-dan-dang-k.html

0984 52 68 79

.